Карлово рози

Дора Чаушева: Комитетът „Васил Левски“ в Карлово включва до голяма степен обществеността на града

Дора Чаушева, директор на Национален музей “Васил Левски “ – Карлово, в интервю за предаването „Аз, Васил Лъвский в Карлово роден“.

Водещ: През 1991 година в Карлово е създаден комитет „Васил Левски“. За него ще разговаряме с Дора Чаушева – директор на Националния музей “Васил Левски “ – Карлово. Самият музей прави 80 години от откриването си през 1937-а година в родната къща на Апостола, но на него ще посветим друго издание на предаването. Днес ще ви представим Комитета „Васил Левски“ – Карлово. Добър ден, госпожо Чаушева.
Дора Чаушева: Добър ден на всички слушатели.
Водещ: С каква цел възниква в Карлово комитетът „Васил Левски“?
Дора Чаушева: Комитетът „Васил Левски“ в Карлово е един от немалкото комитети, които се създадоха през 1991 година и на други места в страната, първо в градове и селища, свързани с живота, с революционната дейност на Васил Левски. Към такива селища беше отправен апелът на тогавашния Национален съвет на Отечествения фронт да се създадат такива обществени организации, които да работят за съхраняването на паметта на Васил Левски в тези селища, за които стана дума, а по-късно инициативата се разшири, като подобни комитети се създадоха и в много други села и градове, които не са свързани с живота и с революционната най-вече дейност на Васил Левски, но искаха да се приобщят към тази родолюбива инициатива и така след това пък многото комитети след това се обединиха в Общобългарския комитет „Васил Левски“. Та Комитетът в Карлово е един от първите, ако не и първият, който е създаден на 13 май 1991 година. Учредителното му събрание е в къща-музей „Васил Левски“, в нашата експозиционна зала. В неговото учредяване участват различни хора и по възраст, и по занятие, и по политически убеждения, представители на обществени организации, на двата музея в града – „Васил Левски“ и на Историческия музей, на училища и особено носещото името на Апостола училище, родственици на Апостола и други обществени организации, читалище, редакция на вестник „Карловска трибуна“, радиовъзел Карлово. И така, като погледнахме назад във времето, 25 години вече този комитет осъществява дейност. Особено когато направихме отчета, някои дори се учудиха, че една обществена организация за един такъв период, който не е малък, е успяла да остави трайни дири в града, в който е роден Васил Левски.
Водещ: Каква е неговата дейност през годините и особено през последната – изминалата 2016-та?
Дора Чаушева: Да, аз ще се опитам да го споделя със слушателите, защото те биха могли, идвайки в Карлово като гости на града, да видят, да пипнат с ръка, както се казва, тези знаци – паметни знаци за много сподвижници на Левски, за които до този момент нямаше материална следа в града. Когато се движиш по улиците на Карлово, особено в старо Карлово, днес можете да видите паметните плочи на такива най-близки сподвижници на Левски, като Васил Платнаров, като Иван Грозев, като Ганьо Маджареца, като най-малкия брат на Левски – Петър Кунчев, можете да научите, къде е била къщата на сестрата на Левски Яна и съпруга й Андрей Начов. Казвам къде е била, защото за някои от тези места в Карлово, за съжаление, вече само паметният знак напомня. Те са немалко възрожденски къщи, за съжаление, съборени, така че остава само един такъв паметен знак. Карловската църква „Света Богородица“ е място, изключително свързано със съдбата на Васил Левски. Там той е ръкоположен в йеродяконски сан. И Комитетът през 1997 година успя да реализира такъв стенопис, който показва това събитие. Наред с това, което може да се види, да се пипне, през тези години Комитетът е реализирал много инициативи, свързани с младите хора, с учениците, с подрастващите, за да предаде именно на тях тази памет за Васил Левски. Аз ще си позволя само някои отделни инициативи да споделя – ученически конкурси за рисунка, за стихотворение, за есе. С конкурс точно такъв – за есе, през 2002 година – „Левски и България“, с цел именно да приобщаваме младите към живота, и най-вече към идеите на Васил Левски година Комитетът учредява награда за изявен ученик от СОУ тогава училище „Васил Левски“, която всяка година се връчва на патронния празник на училището на ученик, който има изключително големи изяви не само в учебната работа, но и в най-различни извънкласни форми на дейност. И от 2002 година до тази година включително тази инициатива утвърждава своята традиция, не е пропусната нито едн