Карлово рози

Дора Чаушева: Комитетът „Васил Левски“ в Карлово включва до голяма степен обществеността на града

Дора Чаушева, директор на Национален музей “Васил Левски “ – Карлово, в интервю за предаването „Аз, Васил Лъвский в Карлово роден“.

Водещ: През 1991 година в Карлово е създаден комитет „Васил Левски“. За него ще разговаряме с Дора Чаушева – директор на Националния музей “Васил Левски “ – Карлово. Самият музей прави 80 години от откриването си през 1937-а година в родната къща на Апостола, но на него ще посветим друго издание на предаването. Днес ще ви представим Комитета „Васил Левски“ – Карлово. Добър ден, госпожо Чаушева.
Дора Чаушева: Добър ден на всички слушатели.
Водещ: С каква цел възниква в Карлово комитетът „Васил Левски“?
Дора Чаушева: Комитетът „Васил Левски“ в Карлово е един от немалкото комитети, които се създадоха през 1991 година и на други места в страната, първо в градове и селища, свързани с живота, с революционната дейност на Васил Левски. Към такива селища беше отправен апелът на тогавашния Национален съвет на Отечествения фронт да се създадат такива обществени организации, които да работят за съхраняването на паметта на Васил Левски в тези селища, за които стана дума, а по-късно инициативата се разшири, като подобни комитети се създадоха и в много други села и градове, които не са свързани с живота и с революционната най-вече дейност на Васил Левски, но искаха да се приобщят към тази родолюбива инициатива и така след това пък многото комитети след това се обединиха в Общобългарския комитет „Васил Левски“. Та Комитетът в Карлово е един от първите, ако не и първият, който е създаден на 13 май 1991 година. Учредителното му събрание е в къща-музей „Васил Левски“, в нашата експозиционна зала. В неговото учредяване участват различни хора и по възраст, и по занятие, и по политически убеждения, представители на обществени организации, на двата музея в града – „Васил Левски“ и на Историческия музей, на училища и особено носещото името на Апостола училище, родственици на Апостола и други обществени организации, читалище, редакция на вестник „Карловска трибуна“, радиовъзел Карлово. И така, като погледнахме назад във времето, 25 години вече този комитет осъществява дейност. Особено когато направихме отчета, някои дори се учудиха, че една обществена организация за един такъв период, който не е малък, е успяла да остави трайни дири в града, в който е роден Васил Левски.
Водещ: Каква е неговата дейност през годините и особено през последната – изминалата 2016-та?
Дора Чаушева: Да, аз ще се опитам да го споделя със слушателите, защото те биха могли, идвайки в Карлово като гости на града, да видят, да пипнат с ръка, както се казва, тези знаци – паметни знаци за много сподвижници на Левски, за които до този момент нямаше материална следа в града. Когато се движиш по улиците на Карлово, особено в старо Карлово, днес можете да видите паметните плочи на такива най-близки сподвижници на Левски, като Васил Платнаров, като Иван Грозев, като Ганьо Маджареца, като най-малкия брат на Левски – Петър Кунчев, можете да научите, къде е била къщата на сестрата на Левски Яна и съпруга й Андрей Начов. Казвам къде е била, защото за някои от тези места в Карлово, за съжаление, вече само паметният знак напомня. Те са немалко възрожденски къщи, за съжаление, съборени, така че остава само един такъв паметен знак. Карловската църква „Света Богородица“ е място, изключително свързано със съдбата на Васил Левски. Там той е ръкоположен в йеродяконски сан. И Комитетът през 1997 година успя да реализира такъв стенопис, който показва това събитие. Наред с това, което може да се види, да се пипне, през тези години Комитетът е реализирал много инициативи, свързани с младите хора, с учениците, с подрастващите, за да предаде именно на тях тази памет за Васил Левски. Аз ще си позволя само някои отделни инициативи да споделя – ученически конкурси за рисунка, за стихотворение, за есе. С конкурс точно такъв – за есе, през 2002 година – „Левски и България“, с цел именно да приобщаваме младите към живота, и най-вече към идеите на Васил Левски година Комитетът учредява награда за изявен ученик от СОУ тогава училище „Васил Левски“, която всяка година се връчва на патронния празник на училището на ученик, който има изключително големи изяви не само в учебната работа, но и в най-различни извънкласни форми на дейност. И от 2002 година до тази година включително тази инициатива утвърждава своята традиция, не е пропусната нито една година. И така с подобни инициативи, както и други, като младежката дискусия „Личността и идеите на Васил Левски, бъдещето на България в Обединена Европа“, която бе осъществена през 2008-а година. През 2015 година пък искахме да ангажираме млади хора, които не се чувстват по този начин комфортно в младежки дискусии или в конкурси за есета, такива, които имат по-спортни наклонности – в едно състезание с карта и компас „По стъпките на Апостола“. Ученици от Карлово имаха задача да открият различни места в града, свързани с Васил Левски, естествено за определено колкото може по-кратко време да се справят с тези задачи и да стигнат от старта до финала на състезанието. Две години комитетът организира състезание „Лъвски скок“ за ученици от карловските училища. Опитваме се да съхраним паметта за тези сподвижници на Левски, които никак не са малко в родния град на Апостола, някои от тях са не само сподвижници, а и родственици на Васил Левски и чрез различни форми да напомняме и на нашите съграждани, а и да предаваме паметта за тях на младите карловци – за Иван Грозев, за Петър Попов, които и двамата са били в първия градски съвет на Карлово след Освобождението. Единият е бил първия секретар на градския съвет, по-късно Иван Грозев също е секретар. Освен това, интересно събитие, което се отличава от другите прояви, които сме имали, е отбелязването на 110 години от смъртта на Иржи или Георги Прошек – един чех, който пристига в България и който тясно свързва съдбата си с Васил Левски. С него се запознава още преди Освобождението по време на революционната дейност на Апостола, когато той е бил един от инженерите, ангажирани за изграждането на Барон Хиршовата железница. Те са се срещали с Васил Левски, когато той е обикалял района около Димитровград. След Освобождението пък можем да кажем, че Иржи Прошек е един от инициаторите за изграждането на паметника на Апостола в София. И отделно тази интересна личност има големи инициативи за изграждането на още редица значими сгради, знакови за следосвобожденска София. Така че Комитетът има четвъртвековна дейност, която е в най-различни направления, доколкото успявам в една радиовръзка да се споменат поне значимите му прояви. И бих искала да дадем заслуженото в тази 25-годишна дейност на тези, които са ръководели комитета, защото той е обществена организация, която в много голяма част си партнира с музея, ние участваме в неговата дейност. Но това са хора, които на обществени начала са ръководели Комитета. Първият председател при неговото създаване е инж. Коста Нешев – от 1991 до 1994 година. След това е избран инж. Хаджидимитров. След това, през 1997 година е избран Васил Чардаклиев, който е и родственик на Апостола по майчина линия. От 2000 година до 2008-а е инж. Васил Искров, а понастоящем от 2008-а година избран до днес за председател на комитета е Златан Тодоров, който е учител, бивш директор на училища в Карлово. Тези хора, реализирали се в най-различни професии и дейности, показват, че Комитетът е обществена организация, която се опитва чрез своята дейност в родния град на Васил Левски да съхранява паметта за Апостола, като работи в добри контакти и с други сродни комитети, отделно с всички организации в Карлово, но, например, и с комитетите в Троян, в Левски, в други селища, с които сме имали през годините и съвместни прояви, като изложби, представяне на интересни издания книги, гостуване на техни представители в Карлово, включително и с нашите сънародници – българите в Западните покрайнини – Босилеград, които също са ни гостували тук, тамошния поет Иван Николов сме представяли с негови творби. И да се надяваме, че такава обществена организация, успяла да просъществува 25 години, има своето бъдеще напред.
Водещ: По какво вашият комитет прилича на създаваните от Васил Левски комитети? Би трябвало да има нещо, което да ги сродява.
Дора Чаушева: Това е родолюбивата идея, само че тогава нашите сънародници са се обединявали в идеята да се извоюва Освобождението на България. Днес такива хора, за които споделих, по никакъв начин не са задължени професионално да се занимават с такива дейности, те по свое желание, по своя вътрешна подбуда се ангажират и се стремят тези идеи да ги предават на своите съграждани, на своите деца, внуци, на младите хора въобще в България. Сродява ги и това, че те по никакъв начин не получават възнаграждения за тази си дейност, както и самият Васил Левски навремето не е получавал, естествено, възнаграждение. Опитваме се с много точна финансова дисциплина да се отчитаме за това, което е било необходимо като финансов ресурс да се използва, пред целия комитет да се прави най-редовно и точен отчет за похарчените средства. Комитетът е осъществил и благотворителни инициативи във връзка с възстановяването на околната среда на родната къща на Васил Левски – един проект на тогава Националния институт за паметниците на културата, който имаше за цел да възстанови няколко унищожени през годините възрожденски сгради, които са били съвременници на родната къща на Васил Левски и с различни дарителски акции Комитетът е подпомагал изграждането на тези отделни обекти. Сродява ги и това, че са ангажирани, както вече споменах нееднократно, хора от най-различни възрасти, с най-различно социално положение, с най-различни професионални направления, най-различно политически ориентирани – всички те са обединени около тази идея – да се съхрани паметта за Васил Левски – така, както и Апостолът навремето е искал всеки според силите и според възможностите си да се включи в тогавашната борба за национално освобождение.
Водещ: Госпожо Чаушева, обществеността в Карлово как откликва на работата на вашия комитет?
Дора Чаушева: В голяма степен този комитет е самата общественост в града. Аз казах, че в него участват хора от най-различни институции и по-възрастни хора, вече излезли извън своята трудова реализация, пенсионери. И се надявам този комитет, така, както и досега е работил в сговор с всички, да продължи тази си дейност и поне засега всичко, което е направено, има своя позитивен отзвук. Особено, както подчертах, това, което като материална следа е оставено, за да се съхрани паметта за Апостола. Това са повече може би от 10 паметни знака, за които комитетът е събирал доброволно средства, всички са направени с дарения, защото няма откъде да се финансира една такава дейност. Всички наши съграждани, които минават покрай тези паметни знаци, отбелязват този факт – че тях вече ги има и че по този начин се спомня и за други хора, свързани с революционната дейност на Васил Левски, естествено и със самия Васил Левски. И се надявам, че най-вече към младите хора това, което ние адресираме, ще има своя позитивен отзвук.
Водещ: В годишнината от рождението на Васил Левски какво ще направи вашият комитет?
Дора Чаушева: Комитетът ще се ангажира с всички прояви, които тук в Карлово като инициативен своеобразен комитет, включващ естествено най-напред община Карлово, а заедно с нея всички културни институции – и музеи, и читалища, и училища. Като имаме предвид, че той е обществена организация и няма много големи възможности за самостоятелно организиране на големи прояви, ще подпомогне всички тези, които ще се организират. Като очакваме с изключителен интерес отново през тази година да пристигне от Плевен до Карлово походът „По стъпките на Левски“. И вече имаме няколко годишна традиция, която в рамките на народния събор „Ден на Васил Левски“ на самия ден на рождението на Апостола в следобедните часове ние правим представяне на този поход, съвместно Комитетът „Васил Левски“, музеят „Васил Левски“, с нас е и като партньор Фондация „Васил Левски“. А преди този ден на рождението на Апостола, когато естествено ще има още много други прояви, комитетът ще подпомогне организирането на Националната научна конференция, която ще бъде в Карлово на 22 и 23 юни, в която ще участват много и музейни специалисти, специалисти от Института за исторически изследвания при БАН, от университети. Ще помогнем изключително и на срещата на родствениците, която ще се състои в родния град на Васил Левски, на която се надяваме да присъстват както най-близките родственици, потомците на сестрата на Васил Левски – Яна, така и на родственици по линия на бащиния род и по линия на майчиния род на Васил Левски. Комитетът ще издаде съвместно с музея и традиционния юбилеен вестник „Апостолът“, който вече излиза почти толкова години, колкото съществува и комитетът – може би повече от 20 години. Ще организираме, едното от състезанията – „Лъвски скок“, за което вече споменах. Имаме идея всички тези паметни места, които така или иначе, с различни знаци са едни от посещаваните места в Карлово от туристи, да направим преглед в какво състояние са и да предприемем необходимите мерки, да положим необходимите грижи, така че там, където има необходимост нещо да се поправи по тях, да се освежат, за да са в добро състояние. И евентуално да се опитаме да прочистим Апостоловата гора, която разбирам, че в тези дни има тревога около нея, възникнала поради изсичане на някакви дървета, защото явно горските стопанства имат планомерно мероприятия там. Дълги години тя не се поддържа с необходимата добра грижа на стопани. Затова ще се опитаме през тази година да направим така, че тя да стане по-привлекателно място за посещение, както на гражданите на Карлово, които така или иначе и сега се разхождат до нея, но немалко са такива граждани, които отбелязват, че наистина Апостоловата гора, създадена с ентусиазъм с участието на много българи от различни краища, в последните години не е в най-добро състояние. Ще предприемем инициатива за засаждане на нови дръвчета, за нейното облагородяване, да бъде тя хубав природен парк, който, тъй като се намира съвсем близо до града, може да бъде приятно място за отдих и на ученически групи, които идват в Карлово, и на други туристи.
Водещ: Благодаря ви за времето, което ни отделихте и за подробната информация, която ни предоставихте.
Дора Чаушева: Винаги чрез Агенция „Фокус“ ние сме имали възможност всички наши инициативи и прояви да стават достояние на най-широката общественост. Аз благодаря и се надявам, че както и досега, с удоволствие ще продължим да предлагаме интересна, любопитна информация на радиослушателите на Радио „Фокус“.
Цоня СЪБЧЕВА

Източник: www.focus-news.net

0 отговори

Остави отговор

Желаете да се присъедините към дискусията?
Оставете вашия коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *